iconvergence

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

 

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb ธนาคารไทยพาณิชย์
นายพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม
550-2-31250-5
ออมทรัพย์