iconvergence

บทความ

รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา...!

20-04-2559 13:51:12น.


ตำแหน่ง:ธุรการบัญชี 
ลักษณะงาน : ติดต่อประสานงาน ทำบัญชี จัดเอกสาร จัดซื้อ สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ทำบัญชีเบื้องต้น ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดอย่างอื่น

ตำแหน่ง:ฝ่ายขาย
ลักษณะงาน : ติดต่อ ประสานงาน หาลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้า และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำใบเสนอราคา

**มีค่าคอมมิชชั่น ,ค่าเดินทาง

ตำแหน่ง:ช่างติดตั้ง
ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ติดตั้งระบบ HOME AUTOMATION และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ตำแหน่ง:ช่างเทคนิค ซัพพอร์ต
ลักษณะงาน :  ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด, ระบบ และให้ข้อมูลลูกค้า และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลายอัตรา

ติดต่อ 081-9809051, 053-225622
E-mail:info@iconvergence.net