iconvergence

ข้อมูลการชำระเงิน

 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

นายพิพัฒน์ แซ่ลิ้ม

550-2-31250-5

( ออมทรัพย์ )